ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Η RUNOW.gr τηρεί απόλυτη εμπιστευτικότητα σε θέματα που αφορούν την πληροφόρηση των καταναλωτών. 

Οι πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας λαμβάνονται απευθείας από το χρήστη κατά τη διάρκεια της παραγγελίας και περιλαμβάνουν το όνοματεπώνυμο, την διεύθυνση, την πόλη, την χώρα, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον τηλεφωνικό αριθμό και τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. 
Τα συλλεχθέντα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση συμβατικών υποχρεώσεων προς το χρήστη, για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της παράδοσης των προϊόντων και για την έκδοση απαραίτητων παρασταστικών (φορολογικών).Η RUNOW ή οι αξιόπιστοι τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό της, μπορεί να χρησιμοποιούν  και να έχουν πρόσβαση στα πιο πάνω στοιχεία για:
 
1.Για τον προσδιορισμό των αγορών σας
Για να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα που προσφέρουμε συμπίπτουν με τις ανάγκες σας. Για να είναι δυνατή η απάντηση και επίλυση οποιοδήποτε αποριών δημιουργηθούν κατά τη χρήση τους. Για την συνεχόμενη παροχή υψηλών υπηρεσιών.
 Για την προστασία των πελατών μας, καθώς πάντα ελέγχουμε ένα ορισμένο ποσοστό παραγγελιών τυχαία για να επιβεβαιώσουμε αν τα στοιχεία της παραγγελίας ταιριάζουν με εκείνα του κατόχου της κάρτας στο αρχείο μας. Γι’ αυτό το λόγο ενδέχεται να σας ζητηθούν ορισμένες επιπλέον πληροφορίες, όπως  ένα αντίγραφο του μπροστινού και πίσω μέρους της κάρτας που χρησιμοποιείται για τις αγορές σας ή ένα αντίγραφο ταυτότητας με φωτογραφία ή διαβατήριο. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί κάποια απόδειξη της διεύθυνσης σας μαζί με το αντίγραφο της ταυτότητάς σας.
 
2.Για την πώληση της επιχείρησής μας
Σας γνωστοποιούμε ότι τα στοιχεία που μας παρέχετε μπορεί να διαβιβαστούν σε οποιοδήποτε πρόσωπο, επιχείρηση ή εταιρεία στην οποία πουλάμε το σύνολο ή ένα μέρος της επιχείρησής μας, ή στους οποίους μεταβιβάζουμε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από την  σύμβαση με εσάς.
 
3.Άλλοι λόγοι
Τα στοιχεία που παρέχεται θα χρησιμοποιηθούν και για άλλους λόγους, όπως την παροχή των πληροφοριών σας σε/από τρίτους φορείς προκειμένου να ελεγχθεί η πιστοληπτικής σας ικανότητας. Αναλυτικότερα θα παρέχονται τα στοιχεία σας σε υπηρεσίες πιστοληπτικής αναφοράς και δίωξης οικονομικών εγκλημάτων για την αποτροπή απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επιπλέον, επιτρέπεται η χρήση cookies και η μελλοντική επικοινωνία μαζί σας για γνωστοποίηση πιθανών προσφορών, κ.α. 
 
Φροντίδα των προσωπικών δεδομένων
Η RUNOW θα προσπαθήσει να κρατήσει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία σας όσο τον δυνατόν πιο ακριβείς και πιο ενημερωμένες. Για  το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας, εάν κάποιο από τα στοιχεία σας αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση. Εάν επιθυμείτε να διαγραφείτε από την επικοινωνία μαζί μας, παρακαλώ επικοινωνήστε στο: info@runow.gr

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://www.skroutz.gr/privacy.

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί την υπηρεσία tawk η οποία διαθέτει πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και χρήσης των Cookies και είναι εναρμονισμένες με τον GDPR. Περισσότερες λεπτομέρειες για τους όρους χρήσης των Cookies του TAWK μπορείτε να βρείτε στον πιο ακόλουθο σύνδεσμο https://www.tawk.to/privacy-policy/